Nedávno jsme připomněli méně známá fakta, týkající se nejvýznamnější panovnice naší historie Marie Terezie. Nicméně, byla ženou, která o sobě vytvořila mnoho iluzí a je proto velmi těžké určit, jaká byla ve skutečnosti. Zatímco se například traduje, že žila ve šťastném manželství, svému muži byla nucena tolerovat četné milenky, což prozrazuje i právě reprízovaný koprodukční seriál „Marie Terezie“. Ale také ona, společně s ním, podléhala různým pokušením, například vášni pro hazardní hry.

Je ovšem nutné zdůraznit, že rozhazovali ze „svého“ a svůj značný majetek vytvořili díky usilovné a vyčerpávající práci. Zatímco Marie Terezie dokázala vládnout obrovské monarchii, její manžel František Štěpán Lotrinský nahromadil díky obratným transakcím gigantické jmění a stal se tak nejbohatším mužem své doby. Jeho statky se staly vzorovými podniky, vybudoval řadu manufaktur i dalších továren a společně s Marií nechali postavit nádherné paláce, jejichž krásu dodnes obdivují turisté z celého světa.

Umění žít

Bohatství si ovšem oba manželé uměli pořádně užívat, nejen pořádáním okázalých slavností a bálů, ale také velkou vášní pro hazard, kvůli níž prohrávali astronomické částky, někdy až třicet tisíc zlatých. Hazard ovšem tehdy kvetl všude, u dvora i mimo něj, přestože byl zakázaný. Naštěstí však rozmarná panovnice časem podlehla vlivu svého osvědčeného rádce a důvěrníka, hraběte Emanuela Silva-Tarouca, který na ni naléhal, že musí jít příkladem lidu. Jeho slova nebrala na lehkou váhu a záhy kupříkladu zakázala velmi riskantní hru, nazývanou „farao“. Hrabě Silva-Tarouca bedlivě dohlížel na to, aby se z královny, která si do sytosti užívala radovánek a bohatství, stala odpovědná panovnice a vzorná matka. Zatímco dřív vládl v jejím paláci chaos, postupně byl vytvořen přísný denní rozvrh, v němž byly minutu po minutě stanoveny četné královniny povinnosti.

Jediná vášeň

Rozmařilý život Marie Terezie definitivně skončil, když se spoluvlády ujal její vytoužený syn Josef II. Zpočátku rozmazlený a sebevědomý chlapec se později změnil k nepoznání. Jakýkoliv luxus mu byl odporný a značný majetek, který zdědil po svém předčasně zemřelém a po všech stránkách náruživém otci, využil na umoření státního dluhu a získal si tak srdce poddaných. Rozpustil dokonce dvory svých sourozenců, zredukoval počet koní ve stájích, seškrtal všemožné oslavy a další radovánky. „Láska k vlasti, blaho státu, to je jediná vášeň, pro kterou podniknu všechno,“ napsal v dopise svému bratrovi Leopoldovi. Tím ovšem ještě více zhoršil vztahy s matkou, které ostatně nikdy nebyly ideální. Zatímco dříve se odehrávaly hlasité hádky mezi ní a jejím manželem, teď je vystřídaly ostré spory s vlastním synem a Josef Marii Terezii dokonce vyhrožoval, že se spoluvlády vzdá.

Osvícený Josef

Skutečnost, že se Josef II. stal postupně osvíceným vládcem, respektujícím principy tolerance a humanismu, zásadně ovlivnil jeho styk se svobodnými zednáři. Své plánované reformy mohl realizovat až po smrti matky, poté je ale uskutečňoval vskutku razantním tempem. Jako první zavedl církevní reformu, tolerančním patentem zajistil náboženskou svobodu, rozpustil zbytečné kláštery, podařilo se mu omezit vliv papeže a v neposlední řadě zakázal různé pověrčivé zvyky. Za jeho vlády vznikly četné školy, nemocnice, sirotčince a chudobince. Velký odpor však vyvolalo rozhodnutí zdanit šlechtický majetek. Bohužel však tento odvážný reformátor zemřel příliš brzy, v necelých padesáti letech na tuberkulózu, nicméně během svého krátkého života změnil starou monarchii k nepoznání.

Zdroje: Seriál Marie Terezie, Kniha Hanne Egghardtové Muži Marie Terezie

-reklama-

-reklama-


Chcete mít naše články z první ruky? Přidejte si nás na domovskou stránku Seznam.cz
Přidat na Seznam.cz