Minisérii „Božena“, právě vysílanou každou neděli Českou televizí, prozatím komentují především diváci, z jejichž reakcí je většinou zřejmé, že o nejvýznamnější české spisovatelce toho moc nevědí. Konečně jsme se však dočkali i názoru odborné veřejnosti, k níž bezesporu patří docentka Magdaléna Pokorná, historička z Filozofické fakulty Karlovy univerzity. V rozhovoru pro televizi Blesk se přiznala, že kvůli erotickým scénám nenašla odvahu se na „Boženu“ dívat.

„Pro mě je Božena Němcová osobnost, vymykající se své době,“ říká docentka Pokorná. Tuto spisovatelku charakterizuje jako ženu, která oslňovala nejen svou krásou a charismatem či schopností dialogu, ale také ženu velmi odvážnou a nebojácnou. Když se dostala do Prahy, kde si našla spoustu přátel, měla ambice prosadit se v uměleckém prostředí. Od prvních textů a úspěšných pohádek (které jsou dnes pro svoje kvality předmětem vědeckého výzkumu), šla stále dál, k Babičce a dalším významným dílům.

Génius komunikace

Tato literární historička rovněž oceňuje, že i v době, kdy Němcová načas čelila finanční tísni, byla schopná vyjednávat se svým nakladatelem o tom, jakým způsobem by s ním mohla spolupracovat. Nechtěla být jen pasivní autorkou a upřednostňovat pouze svůj finanční prospěch. Zároveň upozornila, že Božena Němcová nezápasila po celou dobu svého života s chudobou, ale byla solidně zajištěnou manželkou. Do jejího soukromí můžeme nahlédnout díky bohaté korespondenci (bohužel se celá nedochovala), která dnes patří k tomu nejčtenějšímu, co napsala. Je to pramen, prozrazující mnohé o jejím osobním životě, ale také o lidech, s nimiž byla v kontaktu a především o její schopnosti komunikovat s lidmi: „Božena Němcová byla géniem komunikace.“ I když se ocitla ve finanční tísni, vždy usilovala především o kvalitu. Její hlavní ambicí bylo prospět národu, seč jí síly stačily.

Neobyčejný muž neobyčejné ženy

V rozhovoru rovněž vysvětlila podstatu zásadního konfliktu mezi Boženou Němcovou a jejím manželem Josefem. Ostatně, Magdaléna Pokorná je autorkou bestselleru, nazvaného „Josef Němec: neobyčejný muž neobyčejné ženy“. Podle ní Němec, do revolučního roku 1848 úspěšný a respektovaný úředník, postupně ztrácel naději se profesně uplatnit. Kvůli svým vlasteneckým aktivitám byl vyšetřován a internován v Uhrách. Po účasti na pohřbu K.H. Borovského byl na několik dnů dokonce uvězněn a přesunut na nízkou pozici. Do manželství Němcových lze nahlížet opět díky bohaté korespondenci. Vyplývají z ní nejen věkové a povahové rozdíly, ale také fakt, že měli mnoho společného. Především lásku a zodpovědnost k dětem. A byl to právě Němec, kdo přivedl svoji ženu k vlastenectví, oba byli navíc ochotni se obětovat pro spravedlnost. „Ona byla ženou dialogu, on muž monologu,“ výstižně charakterizovala docentka rozdíl mezi manželi. A zároveň připomněla, že po předčasné smrti manželky se Josef Němec staral nejen o děti, ale i o odkaz Boženy Němcové.

Je to za hranou

Nakonec vyjádřila i svůj názor k minisérii Božena, právě vysílané Českou televizí. „Jsem někdy velmi smutná z toho, co se z jejího života vyzdvihuje a naopak se nepřipomínají určité věci,“ posteskla si. Kvůli některým scénám, především erotickým, se na televizní „Boženu“ nedívá: „Přijde mi to velmi za hranou, a je to jeden z momentů, kdy jsem to odmítla sledovat.“ Zmínila například vztah mezi Němcovou a V.B. Nebeským, který byl už mnohokrát propírán, nicméně se pozastavila nad tím, jak je prezentován v České televizi: „Já se ptám toho, kdo dělal ten scénář, na základě čeho to dělal? Má k tomu nějaké podklady? To, jestli mezi nimi vzniklo pouto, já nezpochybňuji, Němcová na proslulém plese na Žofíně oslnila mnohé. Ale proč určité věci dovádět až do takových podrobností, které jsou zbytečné? Ten seriál vypovídá o tom, jak si dnešní scenáristky představují, co chce lid vidět. Cesty k Boženě Němcové jsou různé, a některé jsou lepší,“ je přesvědčena Magdaléna Pokorná.

-reklama-


Chcete mít naše články z první ruky? Přidejte si nás na domovskou stránku Seznam.cz
Přidat na Seznam.cz