17. prosince roku 1938 začaly na stranách Mladého hlasatele vycházet první komiksové příběhy od Jaroslava Foglara o partě čestných hochů, kteří v průběhu tolika let zažili mnoho dobrodružství a stali se synonymem pro ušlechtilost a sportovní chování.

Komiksové příběhy Rychlých šípů mají silně výchovný charakter, nabádají k čestnému chování a pomáhání ostatním. Přesto jsou ale podány zábavnou formou, která mnoho dětí uchvacovalo, uchvacuje a snad i uchvacovat bude.

Členy klubu Rychlé šípy byli Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. To jsou tedy ti „správní hoši“, jako protiklad k nim zpočátku sloužili Černí jezdci, ti se ale přeci jen polepšili a jejich místo poté zaujalo Bratrstvo kočičí pracky, jehož tři členové – Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš – nejsou o nic méně slavní než jejich kladné protějšky.

Jaroslav Foglar a jeho hrdinové ovšem neměli vždy na růžích ustláno. Na jaře roku 1941 byl Mladý hlasatel úředně zrušen, což vedlo i k zastavení publikování Rychlých šípů. S dalšími přerušeními se fanoušci museli smířit mezi lety 1946-1948, 1960-1971 a 1980-1989.

Je jisté, že se příběhy J. Foglara stále těší velkému zájmu, což se netýká jen legendární party Mirka Dušína, ale například také další kultovní knihy Hoši od Bobří řeky.

-reklama-