Filmovou trilogii Petera Jacksona Pán Prstenů zná většina diváků. 10. ledna 2002 měl premiéru první z pětice filmů. Utvořila se ihned po premiéře silná komunita fanoušků, z nichž jedna část ji zbožňuje a nedá na ni dopustit, další porovnává knižní sérii s upravenými filmy a poslední pak prohlašuje, že jediný Pán prstenů zůstává ten Tolkienův literární. Nicméně, ať už stojíte na jakékoliv straně barikády, za naši redakci si myslíme, že filmy jsou zaslouženě na výsluní a jejich popularita není přehnaná. Přesto si pojďme představit pět dle nás důležitých rozdílů, kterými se oba opusy vyznačují. Samozřejmě čtenáři a diváci naleznou odlišností vícero, všechny se nám však do článku bohužel nevejdou.

1. Tajemný Tom Bombadil

Začněme hezky od Společenstva prstenu. Pomiňme fakt, že družina hobitů se dala v knize dohromady krkolomnějším způsobem, než nám ukazuje film a přesuňme se ke Starému hvozdu, kterým skupina prochází a kde se dostane do spárů zuřivého Dědka Vrbáka. Z bezmoci je zachrání neustále veselý Tom Bombadil, který ve filmu zcela absentuje.

Jedná se o podivnou bytost, která pouhou písničkou či básničkou dokáže zahnat zlé síly a dle vyjádření jeho ženy Zlatěnky se ve Středozemi nachází desítky, ba stovky let. Jednu dobu dokonce vznikla teorie, že Bombadil je samotným Eru Ilúvatarem, ale tuhle verzi zamítl samotný Tolkien. Pravděpodobnější se jeví teze, že je Maiou, tedy podobným Gandalfovi.

2. Saruman nezůstane uvězněn/zabit v Orthanku, místo toho spolu s Červivcem ovládne po zániku Prstenu Kraj

Saruman Moudrý, nejvyšší z Maia, se pokusí uchvátit Prsten pro sebe, což se mu nepodaří. Jeho armáda Skurut-Hai podlehne u Helmova Žlebu, načež je samotný Železný pas zničen rozzuřenými Enty, kterým vadí, že kácí Fangorn a nechová se k přírodě laskavě. Zatopí Orthank a drží Sarumana ve věží.

Až posud se oba příběhy vzájemně následují. Najdeme různé odchylky ve způsobu získání Stromovouse na svou stranu či pokoření Isengardu, ale výsledek je stejný. Saruman je zbaven moci.

V knize Gandalf přikáže Entům, aby čaroděje hlídali. Po zničení Prstenů se Gandalf spolu s hobity vrací do Železného pasu, kde zjistí, že Stromovous se nechal umluvit a pustil Maiu na svobodu.

Hobiti se vrací do Kraje. Na své cestě potkávají jak čaroděje, tak Červivce, oba sešlé a bezmocné. Pokračují do Roklinky, kde se zdrží, načež opět putují do rodné země. Zde však zjišťují, že Kraj se změnil k nepoznání. U mostu přes Brandyvínu stojí brána, přes kterou nemají být vpuštění. Podaří se jim však tuto překážku zdolat, načež se je hobití hlídky pokusí zatknout. Čtveřice hrdinů nelibě nese, že se Povodí a Hobitín mění v nehostinnou pustinu, což má za následek Saruman spolu s Červivcem a oddíly Velkých mužů. Hrdinové Války o Prsten vzbouří celý Kraj a nadvládu darebáků svrhnou. Poté vyzvou čaroděje spolu se svým sluhou, aby opustili kraj, načež se Maia pokusí Froda bodnout. Jeho pokus o vraždu se však nezdaří, a tak nařídí Grímovi, aby ho poslušně následoval. Ten se však vzpříčí jeho rozkazu a Sarumanovi podřízne hrdlo. Následně je zabit hobity a celý Kraj je od zlých sil postupně očištěn.

3. Frodo nepošle pryč Sama v průsmyku Cirith Ungol a společně vstoupí do doupěte Oduly

Ve filmové verzi Pána prstenů se nechá Frodo vlákat prohnaným Glumem do páchnoucího doupěte pavoučice Oduly, která hobita uspí a následně si ho připravuje k hostině. Poté se objeví Sam, kterého Frodo předtím zahnal, jelikož se domníval, že se mu pokouší sebrat Prsten, a obludu zažene.

Kniha tyto události líčí odlišně. Zatímco ve filmové trilogii se semelou až v Návratu krále, na papíře se dějí již ve Dvou věžích. Frodo však svého věrného služebníka nezažene, nýbrž společně vstoupí do Odulina doupěte, kde se s pavoukem střetnou. Polekají se a snaží se utéci, nicméně Frodo je rychlejší a brzy se Samvědovi ztrácí z dohledu. Toho se snaží využít jak pavoučice, tak zákeřný Glum, který Křepelku napadne a chvíli spolu zápasí.

Odula mezitím dostihne Froda a bodne ho. Sam přemůže Sméagola, poraní Odulu a poté pláče nad pánovou smrtí. Vezme jeho Prsten, aby dokončil započatý úkol, načež se objeví skřeti z Minas Morgul a Cirith Ungol. Aby se Sam ukryl, nasadí si Prsten a poslouchá hašteřící se skupinku. Tak se dozví, že jeho pán není mrtev. Následně skřeti odnesou Froda do pevnosti.

4. Denethor vlastní jeden z Palantírů

Gondorský správce Denethor, truchlící nad ztrátou milovaného syna Boromira, předpovídá pád Minas Tirith, pevnosti, které vládne po dobu nepřítomnosti krále. Jeho šílenství není ve filmu řádně vysvětleno a má se za to, že Denethor si uvědomuje sílu Mordoru a marnost boje proti obrovité a zdánlivě nevyčerpatelné armádě. Spolu s Boromirovou smrtí pak nevidí v marné obraně východisko, proto se rozhodne upálit na hranici spolu s těžce raněným druhým synem Faramirem.

Emotivní scéna je v knize objasněna podrobněji, a to samotným Denethorem, který se přizná, že vlastní jeden z Kamenů (Palantírů), ve kterém spatřil pád gondorské pevnosti spolu s gigantickými Sauronovými vojsky. Má se za to, že samotný Temný pán pokrucoval realitu, aby ve správci Minas Tirith vyvolával bezmoc, což se mu podařilo. Denethor odmítl převzít odpovědnost za obranu města a pramálo mu záleželo na životech svých lidí.

V rozšířené verzi sice Aragorn najde vědoucí Kámen vedle koruny, nicméně jeho vliv není přímo objasněn.

Stejný Palantír vlastnil také Saruman, jehož se po pádu Železného pasu ujal Gandalf a ve kterém neposedný hobit Pipin spatřil hořící Bílý strom.

5. Armáda mrtvých nebojovala u Minas Tirith

Epická a rozsáhlá bitva na Pellenorských polích, kde se střetly jednotky Gondoru, Rohanu, Haradu a Mordoru je silným diváckým zážitkem a momentem, na který se většina diváků těšívá. Když už to se silami dobra vypadá bledě, objeví se lodě korzárů z Umbaru a zdá se, že všem nadějím je konec. Z paluby však vyběhne Aragorn, Legolas a Gimli spolu s armádou Stínů, porazí vyděšeného a prchajícího nepřítele, načež zvrátí osud Minas Tirith.

I tato bitva je v knize popisována odlišně. Vynechme samotný průběh, který se s drobnými odchylkami drží poměrně věrohodně. Poté, co Aragorn získá na svou stranu armádu mrtvých, vydá se pomoci Jižanům, kteří válčí s umbarskými korzáry a haradskými válečníky. Přemůžou vystrašené nepřátele a v přístavu pak Aragorn Krále mrtvých propustí ze služby. S nově získanou jižanskou armádou se nalodí na korzárské lodě a vyrazí na pomoc obléhané pevnosti Minas Tirith.

Černé lodě z Umbaru poté připlují k Minas Anor (Tirith), avšak s trojicí hrdinů nevystoupí Král mrtvých, nýbrž oddíl Hraničářů, Elrondovi synové a posily z jižních lén.

-reklama-


Chcete mít naše články z první ruky? Přidejte si nás na domovskou stránku Seznam.cz
Přidat na Seznam.cz