Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018.

TVGURU.cz se zavazuje k ochraně Vašich osobních údajů. Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy týkající se používání Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Používáním těchto stránek nebo našich služeb souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Zkontrolovat či smazat své osobní údaje můžete na této stránce.

Definice

Osobní údaje – veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
Zpracování – jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů.
Subjekt údajů – fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

 

Zásady ochrany údajů

Prohlašujeme, že budeme dodržovat následující zásady ochrany osobních údajů:

 • Zpracování je zákonné, spravedlivé a transparentní. Vždy zvažujeme Vaše práva. Na vyžádání Vám poskytneme informace týkající se zpracování Vašich údajů.
 • Zpracování se provádí s minimálními údaji. Shromažďujeme a zpracováváme pouze minimální množství osobních údajů požadovaných pro jakýkoli účel.
 • Zpracování je omezeno časovým obdobím. Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než je potřeba.
 • Uděláme vše pro to, abychom zajistili přesnost dat.
 • Uděláme vše pro to, abychom zajistili integritu a důvěrnost údajů.

 

Práva subjektu údajů dle GDPR

 1. Právo na informace – znamená, že máte právo vědět, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány; jaké údaje se shromažďují, odkud se získávají, proč a kým jsou zpracovávány.
 2. Právo na přístup – znamená, že máte právo na přístup k údajům shromážděným od Vás. To zahrnuje právo vyžádání a získání kopie shromážděných osobních údajů.
 3. Právo na opravu – znamená, že máte právo požadovat opravu nebo vymazání osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné.
 4. Právo na vymazání – znamená, že za určitých okolností můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich záznamů.
 5. Právo na přenositelnost dat – máte právo na získání osobních údajů ve strojově čitelném formátu.
 6. Právo podat stížnost – v případě, že odmítneme Vaši žádost v rámci práva přístupu, vždy Vám poskytneme důvod. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým byla vaše žádost zpracována, kontaktujte nás prosím.
 7. Právo na pomoc orgánu dozoru – znamená, že máte právo na pomoc orgánu dozoru.
 8. Právo na odstoupení od souhlasu – máte právo odebrat jakýkoli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa pro všechny dotazy, stížnosti či námitky, týkající se ochrany osobních údajů, je jaykay@tvguru.cz

Zkontrolovat či smazat své osobní údaje můžete na této stránce.

Soubory Cookies

Za účelem zdokonalení kvality služeb a analýzy způsobu užívání těchto stránek používáme nástroje webové analytiky Google Analytics a Gemius, pro účely zobrazení reklamy používáme nástroje iBillboard, DoubleClick, Sklik a Performax. Cookie je malý textový soubor, který se přenáší z webové stránky a uloží se ve Vašem počítači nebo ve Vašem mobilním zařízení. Soubory cookies můžete odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny, jak to udělat najdete v sekci „Nápověda“ Vašeho webového prohlížeče.

Google Analytics

Tento web využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá soubory „cookies“, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na servery společnosti Google.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Gemius

Tento web používá kódy od společnosti Gemius SA. Společnost Gemius SA si je vědoma toho, že musí ochraňovat soukromí uživatelů Internetu, kteří navštěvují webové sítě, jež monitoruje.

Detailní informace a zásady, které společnost Gemius SA využívá k ochraně soukromí a anonymity uživatelů při provádění výzkumů, naleznete na http://www.cz.gemius.com/588.html

iBillboard

Reklamní systém společnosti Internet Billboard, a.s. slouží pro zobrazování reklamních sdělení.

Více informací o ochraně soukromí naleznete na http://www.ibillboard.com/soukromi-cookies/

Performax

Reklamní systém společnosti DIGNITY, s.r.o. umožňuje zobrazovat uživatelům zájmovou reklamu (retargeting a behaviorální reklamu).

Používání cookies pro retargeting a behaviorální reklamu můžete deaktivovat na stránce https://www.performax.cz/adchoices

DoubleClick

Reklamní systém – více informací na https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/ads/ 

Sklik

Reklamní systém – více informací na https://www.sklik.cz/
Personalizaci reklamy, vysvětlení a její nastavení můžete provést zde https://o.seznam.cz/personalizovana-reklama/

 

Nastavení cookies v různých prohlížečích

Prohlížeče podporují správu cookies, kde může každý uživatel jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zakázat jejich použití.

Podle typu vámi používaného prohlížeče vyberte nastavení:

Chrome: support.google.com/chrome
Firefoxsupport.mozilla.org
Operahelp.opera.com
Microsoft EDGE: support.microsoft.com
Safarisupport.apple.com

Online nástroj pro správu souborů cookie: http://www.youronlinechoices.com/cz/

 

Zpracovávání osobních údajů třetími stranami

Webové stránky TVGURU.cz mohou obsahovat odkazy na jiné, externí webové stránky. Je naší povinností vás upozornit na to, že pokud kliknete na odkaz na jakékoliv takové stránky, ochrana osobních údajů na těchto stránkách se řídí vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů, a TVGURU.cz nemůže být odpovědná za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran – provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy. Při návštěvě webových stránek třetích stran a před poskytnutím vašich osobních údajů na webových stránkách třetích stran si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů.